Nowa stacja transformatorowa dla TRUMPF

Rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw produkcyjnych, wiąże się z większym wykorzystaniem energii elektrycznej przez te podmioty. Co za tym idzie zwiększa się nie tylko zapotrzebowanie na większą moc przyłączeniową odbiorcy, ale też jakości i ciągłości dostarczanej energii. Dlatego też międzynarodowe przedsiębiorstwo TRUMPF zdecydowało się na dedykowane dla ich celów przyłącze elektryczne wraz z stacją transformatorową, spełniające wymagania produkcji i obsługi urządzeń w budynku.  W tym celu została wykonana budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV, ułożenie linii kablowej, wykonanie specjalistycznych muf oraz wszelkie roboty ziemne i porządkowe.