Sukcesywne wykonanie napraw elektroenergetycznych w ramach kontraktu na wyeksploatowane elementy sieci.

Firma Eltar miała za zadania wykonać naprawy takich elementów sieci jak:

  • Wymiana słupa
  • Wymiana izolatora
  • Wymiana rozłącznika (odłącznika) napowietrznego z uziemnikiem/bez uziemnika
  • Demontaż/montaż istniejącej oprawy oświetlenia ulicznego wraz z wysięgnikiem, przewodami, bezpiecznikiem oraz mostkami
  • Wykonanie uziemień oraz dokonanie pomiaru oporności uziemienia
  • Odpięcie i podpięcie kabla na słupie SN oraz uszczelnienie
  • Pionowanie słupa
  • Wymiana złącza kablowego
  • Wymiana głowic kablowych na kablach suchych