Przebudowa drogi krajowej DK61. Modernizacja infrastruktury elektrycznej dla Skanska

Podczas przebudowy drogi krajowej DK61 (której głównym wykonawcą jest Skanska) przebiegającej prze Legionowo i okoliczne miejscowości wymagane też były zmiany w infrastrukturze elektroenergetycznej i elektrycznej. Do tego zadania dzięki zaufaniu i opinii rzetelności na rynku firm elektromontażowych, została wybrana firma Eltar z Niegowa. W zakres zadań wchodziło:

  • Budowa trzech stacji transformatorowych 15/0,4 kV
  • Montaż linii kablowych i napowietrznych SN 15 kV i nn 0,4 kV.
  • Demontaż i montaż słupów z ustojem nN i SN ( niskiego i średniego napięcia)
  • Demontaż przyłączy napowietrznych
  • Układanie kabli YAKXS 4×120
  • Montaż rur osłonowych
  • Przewierty mechaniczne dla rury